Certificare persoane

MRC-CERT, organism de certificare persoane acreditat cu certificatul de acreditare nr. PS 079, este o entitate a asociatiei Miscarea Romana pentru Calitate.
MRC-CERT isi desfasoara activitatea ca organism de terta parte, independent de furnizori si de client, pentru certificarea persoanelor in domeniile:

  • Manager al sistemelor de management al calităţii (inclusiv pentru laboratoare de incercari/etalonari si de analize medicale)
  • Auditor în domeniul calităţii (inclusiv pentru laboratoare de incercari/etalonari si de analize medicale)
  • Manager al sistemelor de management de mediu
  • Auditor al sistemelor de management de mediu
  • Manager al sistemelor de management de securitate si sanatate in munca
  • Auditor al sistemelor de management de securitate si sanatate in munca

MRC-CERT respecta cerintele SR EN ISO/CEI 17024:2012, ofera incredere in certificarile pe care le efectueaza asigurand impartialitate si independenta.
MRC-CERT functioneaza pe baza de politici si proceduri nediscriminatorii, astfel incat nu practica nicio forma de discriminare pentru facilitarea sau intarzierea tratarii cererilor de certificare.
MRC-CERT isi pune la dispozitia solicitantilor serviciile de certificare. MRC-CERT dispune de personal intern si colaborator suficient, avand studiile, instruirea, cunostintele tehnice si experienta necesare pentru furnizarea serviciilor de certificare.
Personalul MRC-CERT asigura confidentialitatea, obiectivitatea si impartialitatea certificarilor efectuate, actionand in conformitate cu Politica privind impartialitatea, independenta si integritatea organismului de certificare.
MRC-CERT are documentat modul de solutionare a reclamatiilor, apelurilor si contestatiilor primite de la furnizori sau de la alti factori implicati in certificare.

Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar