Certificare jucării

MRC, Organismul de certificare sisteme este acreditat de RENAR cu certificatul de acreditare nr. ON 098 pentru evaluarea conformității Examinare CE de Tip, prevăzute de HG 74/2011 care transpune Directiva europeană 2009/48/CE privind siguranța jucăriilor.

MRC este organism notificat de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sub numarul NB 2275 pentru a efectua evaluarea conformității prevazute de HG 74/2011 care transpune Directiva europeana 2009/48/CE privind siguranța jucăriilor – Examinare CE de Tip.

Informații suplimentare, cu privire la certificarea produselor din domeniul reglementat de Directiva 2009/48/CE privind siguranța jucăriilor, pentru care Mișcarea Română pentru Calitate este notificată, pot fi accesate pe Nando, website-ul oficial al Comisiei Europene în ceea ce privește organismele notificate, prin accesarea următorului link:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=NANDO_INPUT_182904

Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar