Certificare jucării

MRC, Organismul de certificare sisteme și produse este acreditat de RENAR cu certificatul de acreditare nr. ON 098 pentru evaluarea conformității Examinare CE de Tip, prevăzută de HG 74/2011, care transpune Directiva europeană 2009/48/CE privind siguranța jucăriilor.

MRC este organism notificat de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sub numărul NB 2275 pentru a efectua evaluarea conformității prevăzute de HG 74/2011, care transpune Directiva europeana 2009/48/CE privind siguranța jucăriilor – Examinare CE de Tip.

Informații suplimentare, cu privire la certificarea produselor din domeniul reglementat de Directiva 2009/48/CE privind siguranța jucăriilor, pentru care Mișcarea Română pentru Calitate este notificată, pot fi accesate pe Nando, website-ul oficial al Comisiei Europene în ceea ce privește organismele notificate, prin accesarea următorului link:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=NANDO_INPUT_182904

Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar