Cercetare dezvoltare

Mișcarea Română pentru Calitate participa la Programele Naționale și ale Uniunii Europene, cum ar fi: 

1. Proiectul „Cross Border virtual incubator for promoting employment on bio agriculture, bio products, processing and connected services” este cofinanțat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria si va fi implementat pe o durată de 20 luni, incepand cu 19.04.2017, in parteneriat cu National Center for Information Service – Pleven (NCIS). Total contribuție UE: 631,436.90 euro.

Scopul proiectului este de a încuraja integrarea regiunii transfrontaliere Dolj – Pleven în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, mobilitatea forței de muncă, dezvoltarea afacerilor în domeniul agriculturii biologice, prelucrarea produselor biologice și serviciilor conexe. În cadrul proiectului se va crea incubatorul virtual BIOVIRTINC și vor fi desfășurate activități care includ informații, traininguri și consultanță pentru certificarea producătorilor și produselor bio, precum și instrumente de afaceri și mobilitate, adaptate la nevoile specifice ale solicitanților de locuri de muncă și ale antreprenorilor care se dezvoltă în procesul de incluziune pe piața muncii.

Website proiect: www.mobility-web.eu  

ACHIZIȚII BIOVIRTINC

2. Proiect ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, din Fondul Social European. Proiectul are o valoare totală de 12.413.092,00 lei și va fi implementat pe o perioadă de 20 de luni, în parteneriat cu Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea din Craiova, Universitatea din Pitești, Universitatea din Bacău, AMADEUS Association – Viena, MAC-Team aisbl – Bruxelles, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea unui cadru performant de susținere a studenților în scopul îmbunătățirii tranziției de la școală la viața activă, prin consiliere și organizarea de stagii de practică în companii, inclusiv prin cooperare trans-națională. Astfel, 5300 de studenții români vor beneficia de consiliere și orientare în carieră și vor avea posibilitatea efectuării unor stagii de practică – 200 de studenți în întreprinderi din Uniunea Europeană și 160 de studenți în intreprinderi din România. Pe termen mediu și lung se anticipează că proiectul va contribui la facilitarea inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți de învățământ universitar și la dezvoltarea unui model național de organizare a practicii studenților și consilierii de carieră bazate în întregime pe cooperarea dintre universități și întreprinderi. 


3. Proiect SEROP – Servicii de Ocupare Performante – Elaborarea, implementarea și evaluarea strategiei de aliniere a calității serviciilor publice de ocupare. Bugetul proiectului: 5.898.157 lei

4. Proiect „Parteneriat trans-național universități -întreprinderi pentru practica studenților”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, din Fondul Social European. Bugetul proiectului: 13.329.621 lei

http://practicastudenteasca.ro/

5. Contract “Servicii oferite de organizații specializate în scopul de a identifica experți independenți pentru evaluarea propunerilor primite pentru competiția lansată în 2007 pentru cercetarea și dezvoltarea infrastructurii publice”

6.  Romania Bulgaria – RO 2006/018-445.01.02, proiect Phare CBC 2006 “Centru transfrontalier de creștere a competitivității prin promovarea culturii calității în raport cu agenții economici, autorități publice”, implementat în 2008

Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar