Certificare Manageri de Mediu si Auditori de Mediu

Procesul de certificare persoane se realizeaza in conformitate cu cerintele Ghidului de certificare manageri si auditori mediu – cod GM.01

Ghidurile prezinta domeniile de cunostinte pe care ar trebui sa le aiba auditorii si managerii pentru a putea evalua, respectiv a coordona corect si cuprinzator un sistem de management. In procesul de certificare sunt avute in vedere acele cunostinte care sa ii permita auditorului si managerului sa identifice, sa recunoasca, sa inteleaga si sa incadreze corect conexiunile atunci cand evalueaza un sistem de management.

Premisele pentru participarea la examenul de certificare sunt reprezentate de studii, experienta profesionala si nivelul de instruire pe care ar trebui sa le aiba auditorii si managerii.

Examinarea consta dintr-o proba scrisa si o proba orala si practica. La evaluarea candidatilor, ponderea probei scrise este de 50%, iar ponderea probei orale si practice este de 50%. Sunt evaluate cunostintele de specialitate si capacitatea candidatului de a-si indeplini sarcinile.

Examenul scris consta din intrebari cu variante multiple de raspuns. Intrebarile sunt elaborate pe baza standardelor de management de mediu (SR EN 14001, SR EN 14050), a standardului pentru auditarea sistemelor de management (SR EN ISO 19011) si a legislatiei de mediu, in conformitate cu criteriile de calificare.

Examinarea orala si practica consta in:

– Pentru auditorii sistemelor de management de mediu, examenul oral si practic consta intr-un studiu de caz referitor la simulare audit (prezentarea documentelor si etapelor unui audit-audit complet, audit integrat; audit al unui proces, inclusiv identificare neconformitati si completarea unui raport neconformitate cu identificarea clauzei incalcate, identificarea cauzei, precizarea corectiei/actiunii corective aferente si a modalitatilor de inchidere a neconformitatii, etc.)

– Pentru managerii sistemelor de management de mediu, examenul oral si practic consta intr-un studiu de caz referitor la prezentarea de masuri de imbunatatire a sistemului de management al mediului, prezentarea unui aspect de mediu si modalitati de tinere sub control a acestuia, intocmire tinte si obiective de mediu, program management; programe prevenire, identificare aspecte de mediu, proceduri sistem etc.

Certificatele pentru manageri si auditori sunt valabile 3 ani de la data emiterii certificatului.

 

Nota: Ghidurile de certificare sunt proprietatea intelectuala a MRC si sunt puse la dispozitia solicitantilor o data cu mapa de documente informative. Ghidurile prezinta detalii privind procesul de certificare

Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar