Certificare sisteme de management

Certificare sisteme de management

Organismul de certificare sisteme este o entitate a asociatiei Miscarea Romana pentru Calitate.

MRC – Organismul de certificare sisteme și produse isi desfasoara activitatea ca organism de terta parte, independent de furnizori si de client, pentru certificarea:
– sistemelor de management al calitatii, in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2015;

– sistemelor de management de mediu, in conformitate cu cerintele SR EN ISO 14001:2015;

– sistemelor de management al sanatatii si securitatii in munca (SSM), in conformitate cu cerintele SR ISO 45001: 2018;

– sistemelor de management al sigurantei alimentelor (SMSA) in conformitate cu cerintele SR EN ISO 22000:2019;

– sistemelor de management al securitatii informatiei (SMSI) in conformitate cu cerintele SR EN ISO/IEC 27001:2018;

– sisteme de management al energiei (SME) in conformitate cu cerintele SR EN ISO 50001:2019;

– sisteme de management al calitatii in domeniul dispozitivelor medicale in conformitate cu cerintele SR EN ISO 13485:2016;

– sisteme de management anti-mita in conformitate cu cerintele SR ISO 37001:2017.

MRC – Organism de certificare sisteme și produse efectueaza evaluarea conformitatii produselor ecologice respectand Regulamentul (UE) 848/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului

MRC – Organism de certificare sisteme și produse respecta cerintele SR EN ISO/CEI 17021-1:2015SR EN ISO/ CEI 17021-2:2017, SR EN ISO/ CEI 17021-3:2017, SR EN ISO/CEI 17021-9:2018, SR EN ISO/CEI 17021-10:2018, ISO/TS  22003:2013SR ISO 50003:2015, SR ISO/CEI 27006:2016 si ofera incredere in certificarile pe care le efectueaza asigurand impartialitate si independenta.

MRC – Organism de certificare sisteme și produse functioneaza pe baza de politici si proceduri nediscriminatorii, astfel incat nu practica nicio forma de discriminare pentru facilitarea sau intarzierea tratarii cererilor de certificare. MRC – Organism de certificare sisteme și produse isi pune la dispozitia solicitantilor serviciile de certificare. MRC – Organism de certificare sisteme și produse dispune de personal intern si colaborator suficient, avand studiile, instruirea, cunostintele tehnice si experienta necesare pentru furnizarea serviciilor de certificare.

Personalul MRC – Organism de certificare sisteme și produse asigura confidentialitatea, obiectivitatea si impartialitatea certificarilor efectuate, actionand in conformitate cu Politica privind impartialitatea, independenta si integritatea organismului de certificare.

MRC – Organism de certificare sisteme și produse are documentat modul de solutionare a reclamatiilor, apelurilor si contestatiilor primite de la furnizori sau de la alti factori implicati in certificare.

Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar