Certificare produse pentru construcții

MRC, Organismul de certificare sisteme este acreditat de RENAR cu certificatul de acreditare nr. ON 087 pentru evaluarea conformității în cadrul Regulamentului (UE) nr. 305/2011 privind comercializarea produselor pentru construcții.

MRC este organism notificat de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sub numarul NB 2275 pentru a efectua evaluarea conformității pentru evaluarea și verificarea constanței performanței produselor pentru construcții în sistemul EVCP 2+.

Informații suplimentare, cu privire la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor pentru construcții pentru care Mișcarea Română pentru Calitate este notificată, pot fi accesate pe Nando, website-ul oficial al Comisiei Europene în ceea ce privește organismele notificate, prin accesarea următorului link: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=NANDO_INPUT_182904

Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar