Certificare Manageri Calitate si Auditori Calitate

Procesul de certificare persoane se realizeaza in conformitate cu cerintele Ghidului de certificare manageri si auditori calitate – cod GC.01.

Ghidurile prezinta domeniile de cunostinte pe care ar trebui sa le aiba auditorii si managerii pentru a putea evalua, respectiv a coordona corect si cuprinzator un sistem de management. In procesul de certificare sunt avute in vedere acele cunostinte care sa ii permita auditorului si managerului sa identifice, sa recunoasca, sa inteleaga si sa incadreze corect conexiunile atunci cand evalueaza un sistem de management.

Premisele pentru participarea la examenul de certificare sunt reprezentate de studii, experienta profesionala si nivelul de instruire pe care ar trebui sa le aiba auditorii si managerii. Examinarea consta intr-o proba scrisa si o proba orala si practica. La evaluarea candidatilor, ponderea probei scrise este de 50%, iar ponderea probei orale si practice este de 50%. Sunt evaluate cunostintele de specialitate si capacitatea candidatului de a-si indeplini sarcinile.

Examenul scris consta din intrebari cu variante multiple de raspuns. Intrebarile sunt elaborate pe baza standardelor de management al calitatii (SR EN ISO 9000, SR EN ISO 9001, SR EN ISO 15189; SR EN ISO/IEC 17025; SR EN ISO 9004), a standardului pentru auditarea sistemelor de management (SR EN ISO 19011) si documentatiei de specialitate in domeniul tehnicilor statistice si de imbunatatire a calitatii.

Examinarea orala si practica consta in:
– Pentru auditorii sistemelor de management al calitatii – un studiu de caz referitor la audit – simulare audit (prezentarea documentelor si etapelor unui audit – audit complet, audit integrat; audit al unui proces, inclusiv identificare neconformitati si completarea unui raport neconformitate cu identificarea clauzei incalcate, identificarea cauzei, precizarea corectiei/actiunii corective aferente si a modalitatilor de inchidere a neconformitatii, etc.)
– Pentru managerii sistemelor de management al calitatii – un studiu de caz referitor la prezentarea de masuri de imbunatatire a sistemului de management al calitatii, prezentarea unei metode de analiza datelor si tehnici statistice, intocmire obiective, program management, proceduri sistem sau procese, analiza AMDEC, analiza SWOT, etc.

Certificatele pentru manageri si auditori sunt valabile 3 ani de la data emiterii certificatului.

Nota: Ghidurile de certificare sunt proprietatea intelectuala a MRC si sunt puse la dispozitia solicitantilor o data cu mapa de documente informative. Ghidurile prezinta detalii privind procesul de certificare.

Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar