Certificare produse agroalimentare ecologice

MRC este acreditat de către RENAR (conform Certificat OR003/27.11.2012) și este aprobat de către MADR cu Certificat de aprobare nr. 237732 din 04.05.2022, ca organism de control în agricultura ecologică.

Miscarea romana pentru Calitate este organism de inspecţie şi certificare produse ecologice competent sa realizeze sarcini specific prevazute de Ragulamentul (UE) nr. 848/2018.

Organismele de control care activează în Romania sunt aprobate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale pentru a efectua inspecția și certificarea produselor agroalimentare ecologice pe teritoriul Romaniei, în conformitate cu Ordinul MADR nr. Ordinul nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi de supraveghere a activitaţii acestora in agricultura ecologica și sunt acreditate de Organisme de Acreditare, în conformitate cu SR EN ISO 17065:2013.

Producătorii de produse agroalimentare ecologice trebuie să-și inregistreze activitatea la MADR prin Direcțiile pentru Agricultură din județul unde au domiciliul/sediul social, conform prevederilor art. 34 din Regulamentul (UE) 2018/848 și să se supună controlului unui organism de control aprobat MADR.

MRC este aprobat ca organism de inspecție și certificare in agricultura ecologică pentru activitățile de producție legate de următoarele grupe de produse:

a) plante și produse vegetale neprelucrate, inclusiv semințe și alte materiale de reproducere a plantelor;

b) animale și produse de origine animală neprelucrate;

d) produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, destinate utilizării ca alimente;

f) vin;

g) alte produse enumerate în anexa 1 la Regulamentul (UE) 2018/848 sau necuprinse în categoriile prevăzute la lit. a)-f), respectiv

g6) ceară de albine.

Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar