Certificare produse agroalimentare ecologice

MRC este acreditat de către RENAR (conform Certificat OR003/24.11.2016) și este aprobat de către MADR ca organism de control în agricultura ecologică.

– Certificarea produselor agroalimentare se face prin respectarea Regulamentului (CE) 834/2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;
– Normele de aplicare a Regulamentului (CE) 834/2007 sunt precizate in Regulamentul (CE) 889/2008 cu modificările ulterioare;
– Produsele agroalimentare ecologice sunt certificate de către organisme de control care sunt entităţi publice sau private.

Organismele de control care activează în Romania sunt aprobate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale pentru a efectua inspecția și certificarea produselor agroalimentare ecologice pe teritoriul Romaniei, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 895/2016 cu modificările ulterioare și sunt acreditate de Organisme de Acreditare, în conformitate cu SR EN ISO 17065:2013.

Producătorii de produse agroalimentare ecologice trebuie să-și inregistreze activitatea la MADR prin Direcțiile pentru Agricultură din județul unde au domiciliul/sediul social, conform Ordinului nr. 1253/2013 și să se supună controlului unui organism de control aprobat MADR.

MRC este aprobat ca organism de inspecție și certificare in agricultura ecologică pentru activitățile de producție legate de următoarele grupe de produse:
– Produse vegetale neprocesate;
– Animale vii sau produse de origine animală neprocesate;
– Produse procesate pentru a fi utilizate ca alimente.

Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar