Certificare Manageri SSM si Auditori SSM

Procesul de certificare persoane se realizeaza in conformitate cu cerintele Ghidului de certificare manageri si auditori OHSAS – cod GSH.01

Ghidurile prezinta domeniile de cunostinte pe care ar trebui sa le aiba auditorii si managerii pentru a putea evalua, respectiv a coordona corect si cuprinzator un sistem de management. In procesul de certificare sunt avute in vedere acele cunostinte care sa ii permita auditorului si managerului sa identifice, sa recunoasca, sa inteleaga si sa incadreze corect conexiunile atunci cand evalueaza un sistem de management.

Premisele pentru participarea la examenul de certificare sunt reprezentate de studii, experienta profesionala si nivelul de instruire pe care ar trebui sa le aiba auditorii si managerii.

Examinarea consta dintr-o proba scrisa si o proba orala si practica. La evaluarea candidatilor, ponderea probei scrise este de 50%, iar ponderea probei orale si practice este de 50%. Sunt evaluate cunostintele de specialitate si capacitatea candidatului de a-si indeplini sarcinile.

Examenul scris consta din intrebari cu variante multiple de raspuns. Intrebarile sunt elaborate pe baza standardului de management al SSM (SR ISo 45001:2018), a standardului pentru auditarea sistemelor de management (SR EN ISO 19011).

Examinarea orala si practica consta in:

–  Pentru auditorii SSM, examenul oral si practic consta intr-un studiu de caz referitor la simulare audit (prezentarea documentelor si etapelor unui audit, audit complet, audit integrat; audit al unui proces, inclusiv identificare neconformitati si completarea unui raport neconformitate cu identificarea clauzei incalcate, identificarea cauzei, precizarea corectiei/actiunii corective aferente si a modalitatilor de inchidere a neconformitatii, etc.)

–  Pentru managerii SSM, examenul oral si practice consta intr-un studiu de caz referitor la prezentarea de masuri de imbunatatire a sistemului de management SSM, prezentarea unui aspect de sanatate si securitate ocupationala si modalitati de tinere sub control a acestuia, intocmire obiective, program management; programe prevenire si protectie, proceduri sistem etc.

Certificatele  pentru  manageri  si  auditori  sunt  valabile  3  ani  de  la  data  emiterii certificatului.

 

Nota: Ghidurile de certificare sunt proprietatea intelectuala a MRC si sunt puse la dispozitia solicitantilor o data cu mapa de documente informative. Ghidurile prezinta detalii privind procesul de certificare.

Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar