Despre noi

MIŞCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE (MRC)

logo

A. Organism de certificare sisteme

Mișcarea Română pentru Calitate este Organism de certificare sisteme și își desfășoară activitatea în calitate de organism de terță parte, independent de furnizori și clienți, pentru certificarea:

 • Sistemelor de Management al Calității, conform cerințelor SR EN ISO 9001:2008 sau SR EN ISO 9001:2015;
 • Sistemelor de Management de Mediu, conform cerințelor SR EN ISO 14001:2005 sau SR EN ISO 14001:2015;
 • Sistemelor de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale, conform cerințelor SR OHSAS 18001:2008;
 • Sistemelor de Management al Siguranței Alimentelor, conform cerintețelor SR EN ISO 22000:2005;
 • Sistemelor de Management al Securității Informației, conform cerințelor SR ISO/CEI 27001:2013;
 • Sistemelor de Management al Energiei, conform cerințelor SR EN ISO 50001:2011.

MRC, acreditat de către RENAR, oferă încredere în certificările pe care le efectuează, asigurând imparțialitate și independență.

 

B. Organism Certificare Persoane

Mișcarea Română pentru Calitate este Organism de certificare Persoane și își desfășoară activitatea în calitate de organism de terță parte, independent de furnizori și clienți, pentru certificarea în următoarele domenii:

 • manager calitate (MC);
 • auditor calitate (AC);
 • manager mediu (MM);
 • auditor mediu (AM);
 • manager OHSAS (MHS);
 • auditor OHSAS (AHS).

MRC, organism acreditat de către RENAR, respectă cerințele SR EN ISO /CEI 17024:2012 și oferă încredere în certificările pe care le efectuează, asigurând imparțialitate și independență.

 

C. Centru Regional de Formare Continuă

Mișcarea Română pentru Calitate este acreditat ca Centru Regional de Formare Continuă.

1. Este autorizat ca furnizor de formare profesională de către CNFPA (Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților) pentru eliberarea certificatelor de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului pentru următoarele domenii:

 • Specialist în domeniul calității
 • Manager sisteme de management al calității
 • Auditor în domeniul calității
 • Auditor în domeniul mediului
 • Manager proiect

2. Pregătește și instruieste specialiști prin cursuri de instruire in domeniile:

 • Manager calitate/mediu/OHSAS/HACCP (MC/MM/MHS/MHA)
 • Auditor calitate/ mediu/ OHSAS/ HACCP (AC/AM/AHS/AHA)

3. Acordă asistență tehnică specializată și consultanță organizațiilor economico – socale în:

 • elaborarea documentelor, respectiv a auditului sistemului de management al calității, având ca referință standardele ISO 17025 și ISO 15189

 

D. Organism Notificat

Mișcarea Română pentru Calitate este Organism Notificat și a fost notificat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu numărul NB 2275 și desemnat de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri pentru a evalua conformitatea cu următoarele directive:

– 2014/32/UE – Mijloace de măsurare

– 2014/31/UE – Aparate de cântărit cu funcționare neautomată

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=NANDO_INPUT_182904  

 

E.  Mișcarea Română pentru Calitate este Organism de certificare și inspecție agricultură ecologică.

–       MRC este acreditat de catre RENAR conform Certificat OR003/24.11.2016;

–       MRC este aprobat de catre MADR conform Certificat de aprobare nr. 23/28.12.2012.

Schema de certificare aplicată de către MRC pentru activități de inspecții și certificări cu privire la domeniul producției ecologice se realizează în conformitate cu:

• Certificarea produselor agroalimentare se face cu respectarea Regulamentului (CE) 834/2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice. Produsele agroalimentare ecologice sunt certificate de catre organismele de inspecţie şi certificare care sunt entităţi publice sau private.

• Normele de aplicare a Regulamentului (CE) 834/2007 sunt precizate in Regulamentul (CE) 889/2009.

 

F. Proiecte implementate

MRC desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul calității și domenii conexe, prin participarea la programe naționale și ale Uniunii Europene și realizează proiecte cu finanțare externă.

Clienți MRC

Mișcarea Română pentru Calitate a certificat peste 1000 sisteme de management (al calităţii, de mediu, al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, al siguranţei alimentelor şi al securităţii informaţiei în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008, SR EN ISO 22000:2005 şi SR ISO/CEI 27001:2013) pentru mai mult de 500 de firme, dintre care amintim:

– Consiliul Judeţean Dolj;

– Instituţia Prefectului – Judeţul Neamţ;

– Primăria Municipiului Rm. Vâlcea;

– Primăria Municipiului Slatina;

– Compania de Apă Canal Piteşti;

– Compania de Apă Oltenia Craiova;

– Compania de Apă Canal Chişinău;

– Aeroportul Internațional Chișinău;

– SC Vel Pitar SA Rm. Vâlcea;

– SC Vel Pitar Magassin SRL Rm. Vâlcea;

– Direcţia Administrării Domeniului Public Rm. Vâlcea;

– Regia Autonomă de Drumuri si Poduri Vâlcea;

-Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică – ICMET Craiova;

– Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectare Mine pe Lignit Craiova;

– Universitatea Craiova – Fac. Economie şi Administrarea Afacerilor şi Fac. Horticultură;

– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;

– Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Craiova;

– Institutul Oncologic ‘’Prof. Dr. Al. Trestioreanu‘’ Bucureşti;

– Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara;

– Spitalul de Boli Infecţioase “Sf. Parascheva” Iaşi;

– Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa;

– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov;

– Spitalul Clinic ‘’Dr. V. Babeş’’ Timişoara;

– Direcția de Sănătate Publică Dolj;

– Direcția de Sănătate Publică Gorj;

– Petromservice Sucursala Craiova.

 

 Parteneri MRC

Mișcarea Română pentru Calitate a desemnat BMP Belgelendirme Test ve Teknik Kontrol Hizmetleri Limited Șirketi ca reprezentant extern în relația cu producătorii/clienții, aplicanți pentru evaluarea și testarea conformității produselor în domeniul Directivelor 2014/32/UE – MID, 2014/31/UE – NAWI, standardelor ISO 27001 și ISO 50001 și în instruirea personalului pe teritoriul Turciei.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar