Despre noi

MIŞCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE (MRC)

A. Organism de certificare sisteme

Mișcarea Română pentru Calitate este Organism de certificare sisteme și își desfășoară activitatea în calitate de organism de terță parte, independent de furnizori și clienți, pentru certificarea:

 • Sistemelor de Management al Calității, conform cerințelor SR EN ISO 9001:2015;
 • Sistemelor de Management de Mediu, conform cerințelor SR EN ISO 14001:2015;
 • Sistemelor de Management al Sănătății și Securității în Muncă, conform cerințelor SR EN ISO 45001:2023;
 • Sistemelor de Management al Siguranței Alimentelor, conform cerintețelor SR EN ISO 22000:2019;
 • Sistemelor de Management al Securității Informației, conform cerințelor SR EN ISO/IEC 27001:2018;
 • Sistemelor de Management al Energiei, conform cerințelor SR EN ISO 50001:2019.
 • Sistemelor de Management al Calității pentru Dispozitive Medicale, conform cerințelor SR EN ISO 13485:2016
 • Sistemelor de Management Anti-mita, conform cerințelor SR ISO 37001:2017.

MRC, acreditat de către RENAR, oferă încredere în certificările pe care le efectuează, asigurând imparțialitate și independență.

B. Organism Certificare Persoane

Mișcarea Română pentru Calitate este Organism de certificare Persoane și își desfășoară activitatea în calitate de organism de terță parte, independent de furnizori și clienți, pentru certificarea în următoarele domenii:

 • Manager al sistemelor de management al calităţii (inclusiv pentru laboratoare medicale si laboratoare de incercari/etalonari);
 • Auditor în domeniul calităţii (inclusiv pentru laboratoare medicale si laboratoare de incercari/etalonar);
 • Manager al sistemelor de management de mediu;
 • Auditor al sistemelor de management de mediu;
 • Manager al sistemelor de management al sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • Auditor al sistemelor de management al sănătăţii şi securităţii în muncă.

MRC, organism acreditat de către RENAR, respectă cerințele SR EN ISO /CEI 17024:2012 și oferă încredere în certificările pe care le efectuează, asigurând imparțialitate și independență.

C. Centru Regional de Formare Continuă

Mișcarea Română pentru Calitate este acreditat ca Centru Regional de Formare Continuă.

1. Este autorizat ca furnizor de formare profesională de către ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari) pentru eliberarea certificatelor de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului pentru următoarele domenii:

 • Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (Data Protection Officer – DPO)

2. Pregătește și instruieste specialiști prin cursuri de instruire in domeniile:

 • Manager calitate/mediu/sănătăte şi securităte în muncă
  /HACCP (MC/MM/MHS/MHA)
 • Auditor calitate/ mediu/sănătăte şi securităte în muncă
  / HACCP (AC/AM/AHS/AHA)

3. Acordă asistență tehnică specializată și consultanță organizațiilor economico – socale în:

 • elaborarea documentelor, respectiv a auditului sistemului de management al calității, având ca referință standardele ISO 17025 și ISO 15189

D. Organism Notificat

Mișcarea Română pentru Calitate este Organism Notificat și a fost notificat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu numărul NB 2275 și desemnat de către Ministerul Economiei pentru a evalua conformitatea cu următoarele directive:

– 2014/32/UE – Mijloace de măsurare

– 2014/31/UE – Aparate de cântărit cu funcționare neautomată

– 2009/48/CE – Siguranța jucăriilor.

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=NANDO_INPUT_182904  

E.  Mișcarea Română pentru Calitate este Organism de control in agricultura ecologica.

–     MRC este acreditat de catre RENAR conform Certificat OR003 din 27.11.2012;

–     MRC este aprobat de catre MADR conform Certificat de aprobare nr. 237732 din 04.05.2022.

Schema de certificare aplicată de către MRC pentru activități de inspecții și certificări cu privire la domeniul producției ecologice se realizează în conformitate cu:

Miscarea romana pentru Calitate este Organism de control in agricultura ecologica competent sa realizeze sarcini specific prevazute de Ragulamentul (UE) nr. 848/2018.

F. Mișcarea Română pentru Calitate este organism notificat cu numărul NB 2275 și este desemnat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru a evaluarea și verificarea constanței performanțelor produselor pentru construcții, conform cerințelor Regulamentului (UE) nr. 305/2011  

G. Proiecte implementate

MRC desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul calității și domenii conexe, prin participarea la programe naționale și ale Uniunii Europene și realizează proiecte cu finanțare externă.

Clienți MRC

Mișcarea Română pentru Calitate a certificat peste 1000 sisteme de management (al calităţii, de mediu, al sănătăţii şi securităţii in munca, al siguranţei alimentelor şi al securităţii informaţiei în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2023, SR EN ISO 22000:2019 şi SR ISO/CEI 27001:2019) pentru mai mult de 500 de firme, dintre care amintim:

– Consiliul Judeţean Dolj;

– Instituţia Prefectului – Judeţul Neamţ;

– Primăria Municipiului Rm. Vâlcea;

– Primăria Municipiului Slatina;

– Compania de Apă Canal Piteşti;

– Compania de Apă Oltenia Craiova;

– Compania de Apă Canal Chişinău;

– Aeroportul Internațional Chișinău;

– SC Vel Pitar SA Rm. Vâlcea;

– SC Vel Pitar Magassin SRL Rm. Vâlcea;

– Direcţia Administrării Domeniului Public Rm. Vâlcea;

– Regia Autonomă de Drumuri si Poduri Vâlcea;

-Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică – ICMET Craiova;

– Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectare Mine pe Lignit Craiova;

– Universitatea Craiova – Fac. Economie şi Administrarea Afacerilor şi Fac. Horticultură;

– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;

– Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Craiova;

– Institutul Oncologic ‘’Prof. Dr. Al. Trestioreanu‘’ Bucureşti;

– Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara;

– Spitalul de Boli Infecţioase “Sf. Parascheva” Iaşi;

– Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa;

– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov;

– Spitalul Clinic ‘’Dr. V. Babeş’’ Timişoara;

– Direcția de Sănătate Publică Dolj;

– Direcția de Sănătate Publică Gorj;

– Petromservice Sucursala Craiova.

Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar