RENAM

Una dintre cerințele Organismului Național de Acreditare – RENAR, pentru acreditarea organismelor de evaluare a conformității  (OEC), este competența dovedită a personalului, respectiv “OEC poate demonstra competența personalului pentru funcțiile îndeplinite pe baza certificării adecvate efectuate de către un OEC acreditat conform standardului EN ISO/IEC 17024 de către un organism național de acreditare semnatar al unui acord EA-MLA, IAF-MLA.„, conform art 5.9. din RE-01 – Regulament pentru acreditare.

Mișcarea Română pentru Calitte (MRC) este singurul organism din România, acreditat de RENAR, pentru a certifica personalul din OEC (auditori si manageri ai sistemelor de management) pe baza cerințelor standardului SR EN ISO 17024 (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene), pentru care RENAR este semnatar al protocolului de recunoaștere EA-MLA, ILAC-MRA, IAF.

MRC certifică, pe baza acreditării RENAR, următoarele competențe:

  • Manager al sistemelor de management al calităţii (inclusiv pentru laboratoare de incercari/etalonari si de analize medicale);
  • Auditor în domeniul calităţii (inclusiv pentru laboratoare de incercari/etalonari si de analize medicale);
  • Manager al sistemelor de management de mediu;
  • Auditor al sistemelor de management de mediu;
  • Manager al sistemelor de management de securitate si sanatate in munca;
  • Auditor al sistemelor de management de securitate si sanatate in munca.

Astfel, competența auditorilor/managerilor certifticați de către MRC este recunoscută și dovedită, atât pentru RENAR, cât și la nivel național, european și internațional.

wdt_ID Nr. Certificat Certificare Standard Nume și prenume Domeniu certificare Stadiu certificare
1 01-AC Auditor SR EN ISO 9001 MOTATEANU MIRCEA CRISTIAN SM Expirat
2 02-AC Auditor SR EN ISO 9001 POPA SABINA MIHAELA SM Expirat
3 03-AC Auditor SR EN ISO 9001 BONCIOG MIHAELA ANA MARIA SM Expirat
4 04-AC Auditor SR EN ISO 9001 POPA SORIN MIRCEA SM Expirat
5 05-AC Auditor SR EN ISO 9001 GEORGESCU NELA SM Expirat
6 06-AC Auditor SR EN ISO 9001 BRASOVEANU GHEORGHE SM Expirat
7 07-AC Auditor SR EN ISO 9001 TURCAN NICULINA SM Expirat
8 08-AC Auditor SR EN ISO 9001 PADEANU ANGELA SM Expirat
9 09-AC Auditor SR EN ISO 9001 VALIMAREANU LOREDANA SM Expirat
10 10-AC Auditor SR EN ISO 9001 OVANESIAN MIHAI SM Expirat
Nr. Certificat Nume și prenume

Pentru a căuta certificate, trebuie să introduceți numărul certificatului și numele persoanei certificate (ambele criterii sunt obligatorii).

Pentru numărul certificatului, intorduceti numarul de certificat format cifrele si literele corespunzatoare, în funcție de standardul de certificare. De exemplu, „01-AC” reprezintă un certificat pentru auditor calitate, iar „01-MC” reprezintă un certificat pentru manager calitate.

Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar