RENAM

Una dintre cerințele Organismului Național de Acreditare – RENAR, pentru acreditarea organismelor de evaluare a conformității  (OEC), este competența dovedită a personalului, respectiv “OEC poate demonstra competența personalului pentru funcțiile îndeplinite pe baza certificării adecvate efectuate de către un OEC acreditat conform standardului EN ISO/IEC 17024 de către un organism național de acreditare semnatar al unui acord EA-MLA, IAF-MLA.„, conform art 5.9. din RE-01 – Regulament pentru acreditare.

Mișcarea Română pentru Calitte (MRC) este singurul organism din România, acreditat de RENAR, pentru a certifica personalul din OEC (auditori si manageri ai sistemelor de management) pe baza cerințelor standardului SR EN ISO 17024 (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene), pentru care RENAR este semnatar al protocolului de recunoaștere EA-MLA, ILAC-MRA, IAF.

MRC certifică, pe baza acreditării RENAR, următoarele competențe:

  • Manager al sistemelor de management al calităţii (inclusiv pentru laboratoare de incercari/etalonari si de analize medicale);
  • Auditor în domeniul calităţii (inclusiv pentru laboratoare de incercari/etalonari si de analize medicale);
  • Manager al sistemelor de management de mediu;
  • Auditor al sistemelor de management de mediu;
  • Manager al sistemelor de management de securitate si sanatate in munca;
  • Auditor al sistemelor de management de securitate si sanatate in munca.

Astfel, competența auditorilor/managerilor certifticați de către MRC este recunoscută și dovedită, atât pentru RENAR, cât și la nivel național, european și internațional.

Persoane-certificate-AUDITORI

wdt_ID Nr. Certificat auditor Standard Nume și prenume Domeniu certificare Stadiu certificare
1 03-AC SR EN ISO 9001:2008 BONCIOG MIHAELA ANA MARIA SM Activ
2 08-AM SR EN ISO 14001:2015 BONCIOG MIHAELA ANA MARIA SM Activ
3 02-ASH SR ISO 45001:2018 BONCIOG MIHAELA ANA MARIA SM Activ
4 11-AC SR EN ISO 9001:2008 PEIA SIMONA SM Activ
5 17-AM SR EN ISO 14001:2015 PEIA SIMONA SM Activ
6 12-AC SR EN ISO 9001:2008 PUPAZAN GHEORGHITA SM Activ
7 09-AM SR EN ISO 14001:2015 PUPAZAN GHEORGHITA SM Activ
8 08-ASH SR ISO 45001:2018 PUPAZAN GHEORGHITA SM Activ
9 23-AC SR EN ISO 15189: 2013 ROIBU LUMINITA LM Activ
10 24-AC SR EN ISO 15189: 2013 DUNĂ ALINA FLORINA LM Activ
Nr. Certificat auditor
Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar