Certificare produse MID si NAWI

Certificare produse MID și NAWI

MRC – Organismul de certificare sisteme și produse este acreditat de RENAR cu certificatul de acreditare nr. ON 041 pentru evaluarea conformitatii in cadrul Directivei 2014/32/UE privind mijloacele de măsurare, transpusa în legislația națională prin HG nr. 711/2015, respectiv cu certificatul de acreditare nr. ON 040 pentru evaluarea conformității în cadrul Directivei 2014/31/UE privind aparatele de cântărit cu funcționare neautomată, transpusă în legislația națională prin HG nr. 710/2015.

MRC este organism notificat de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al UE sub numărul de identificare NB 2275 pentru a efectua evaluarea conformității pentru următoarele grupe de produse (mijloace de măsurare):

– Contoare de apă – anexa III (MI-001);

– Contoare de gaz și dispozitive de conversie a volumului – anexa IV (MI-002);

– Contoare de energie electrică activă – anexa V (MI-003);

– Contoare de energie termică – anexa VI (MI-004);

– Sisteme de măsurare pentru măsurarea continuă și dinamică a cantităților de lichide, altele decât apa – anexa VII (MI-005);

– Instrumente de cântărit cu funcționare automată – anexa VIII (MI-006);

– Taximetre – anexa IX (MI-007);

– Măsuri materializate – anexa X (MI-008);

– Mijloace de masurare a dimensiunilor – anexa XI (MI-009);

– Analizoare pentru gaze de eșapament – anexa XII (MI-010);

– Aparate de cântărit cu funcționare neautomată.

Informații suplimentare cu privire la mijloacele de măsurare și modulele de evalure a conformității pentru care Mișcarea Română pentru Calitate este notificată, sunt disponibile pe Nando, website-ul oficial al Comisiei Europene în ceea ce privește organismele notificate, prin accesarea următorului link:

MRC NB 2275 notificare

Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar