Noutati

Solicitare de oferte pentru servicii de audit financiar

Solicitare de oferte pentru servicii de audit financiar May 8, 2014

Mişcarea Română pentru Calitate, cu sediul în municipiul Craiova, strada Părului, nr.8, judeţul Dolj, România, este beneficiarul contractului de finanţare nr. POSDRU/160/2.1/S/133020 – “Cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii a studentilor si absolventilor prin consiliere si plasamente practice”. Contractul este finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

În conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi în vederea asigurării implementării corecte a proiectului, Mişcarea Română pentru Calitate intenţionează să achiziţioneze servicii de audit financiar.

Caietul de sarcini este disponibil aici.

Ofertele vor fi depuse până la data de 26.05.2014, ora 15:00, direct la sediul beneficiarului sau prin posta, la adresa Craiova, strada Părului, nr.8, judeţul Dolj.

Informatii suplimentare pot fi obtinute prin fax la nr. 0251.545.553 sau prin e-mail la adresa mrco@rdscv.ro.

Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar