Noutati

Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere și plasamente practice

Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere și plasamente practice May 7, 2014

Mișcarea Română pentru Calitate, cu sediul în municipiul Craiova, str. Părului, nr. 8, județul Dolj, România, este beneficiarul contractului de finanțare nr. POSDRU/160/2.1/S/133020 din 08.04.2014. Contractul este finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziția de la școală la viața activă”.

Proiectul are o valoare totală de 12.413.092,00 lei (din care asistența financiară nerambursabilă este de 10.688.019,64 lei din FSE și 1.476.810,36 lei din Bugetul Național) și va fi implementat pe o perioadă de 20 de luni, în parteneriat cu Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea din Craiova, Universitatea din Pitești, Universitatea din Bacău, AMADEUS Association – Viena, MAC-Team aisbl – Bruxelles, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea unui cadru performant de susținere a studenților în scopul îmbunătățirii tranziției de la școală la viața activă, prin consiliere și organizarea de stagii de practică în companii, inclusiv prin cooperare trans-națională. Astfel, 5300 de studenții români vor beneficia de consiliere și orientare în carieră și vor avea posibilitatea efectuării unor stagii de practică – 200 de studenți în întreprinderi din Uniunea Europeană și 160 de studenți în intreprinderi din România. Pe termen mediu și lung se anticipează că proiectul va contribui la facilitarea inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți de învățământ universitar și la dezvoltarea unui model național de organizare a practicii studenților și consilierii de carieră bazate, în întregime, pe cooperarea dintre universități și întreprinderi.

Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar