Noutati

Solicitare servicii de editare caiete de practică si consiliere

Solicitare servicii de editare caiete de practică si consiliere November 3, 2014

Mişcarea Romană pentru Calitate, cu sediul in municipiul Craiova, strada Parului, nr. 8, judeţul Dolj, Romania, este beneficiarul contractului de finanţare nr. POSDRU/160/2.1/S/133020 “Creşterea capacităţii de integrare pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor prin consiliere şi plasamente practice”.

Contractul este finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

In vederea desfăşurării in bune condiţii a activităţii de practică in cadrul proiectului, Mişcarea Romană pentru Calitate intenţionează să achiziţioneze servicii de editare caiete de practică si consiliere.

Caietul de sarcini poate fi obţinut printr-o solicitare adresată Mişcării Romane pentru Calitate, prin fax la nr.0251/545.553, prin e-mail la adresa mrco@rdscv.ro, sau prin poştă la adresa Craiova, strada Parului, nr. 8, judeţul Dolj, Romania.

Ofertele de preţ se vor transmite pană la data de 10.11.2014 ora 10:00, prin fax la nr. 0251.545.553, prin e-mail la adresa mrco@rdscv.ro, sau prin poştă la adresa Craiova, strada Parului, nr. 8, judeţul Dolj, Romania.

 

Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar