Noutati

Solicitare oferte servicii evenimente

Solicitare oferte servicii evenimente octombrie 17, 2014

Mişcarea Romană pentru Calitate, cu sediul in municipiul Craiova, strada Parului, nr. 8, judeţul Dolj, Romania, este beneficiarul contractului de finanţare nr.POSDRU/160/2.1/S/133020 „Creşterea capacităţii de integrare pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor prin consiliere şi plasamente practice”. Contractul este finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Pentru desfăşurarea evenimentului in condiţii optime, este necesară achiziţia unor servicii pentru organizarea conferinţei de presă de lansare a proiectului, in Craiova, in data de 24 octombrie 2014, incepand cu ora 11:00.

Caietul de sarcini poate fi obţinut printr-o solicitare adresată Mişcării Romane pentru Calitate, prin fax la nr.0251/545.553, prin e-mail la adresa mrco@rdscv.ro, sau prin poştă la adresa Craiova, strada Parului, nr. 8, judeţul Dolj, Romania.

Ofertele de preţ se vor transmite pană la data de 22.10.2014 ora 16:00, prin fax la nr. 0251.545.553, prin e-mail la adresa mrco@rdscv.ro sau prin poştă la adresa Craiova, strada Parului, nr. 8, judeţul Dolj, Romania.