Modificarea Regulamentului (CE) nr.834/2007 cu Regulamentul (UE) nr. 848/2018 si implementarea acestuia de la 01.01.2022

Modificarea Regulamentului (CE) nr.834/2007 cu Regulamentul (UE) nr. 848/2018 si implementarea acestuia de la 01.01.2022 January 25, 2022
Regulament UE

Având în vedere publicarea si intrarea in vigoare de la 01.01.2021 a:

  • Regulamentului (UE) nr.848/ 2018 al Parlamentului și Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
  • Ordonanței de Guvern nr. 10 din 31.08.2021, de modificare a OUG nr. 34/2000,
  • Ordinului 312/06.12.2021 privind organizarea sistemului de control si certificare, de aprobare a organismelor de control si de supraveghere a activitatii acestora in agricultura ecologica si de abrogare a Ordinului 895/2016,

vă comunicăm următoarele:

  1. Regulamentul (UE) nr. 848/2018 se aplică începând cu data de 01.2022.
  2. Domeniul de certificare va include categoriile de produse, corelate cu una sau mai multe activități de producție, pregătire, distribuție/ introducere pe piață, depozitare, import și export, desfășurate de operatori/ grupuri de operatori, din domeniul de certificare definit la art. 35 alin (7) din Regulamentul (UE) nr 2018/848.
  3. Toate documentele de certificare valabile, eliberate de OC faţă de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 îşi pastreaza valabilitatea până la finalizarea procesului de control anual/ 2022, dar nu mai târziu de 31.12.2022, cu condiția continuării îndeplinirii cerințelor de conformitate de către operator.

Incepând cu 01.01.2022, OC va elibera documente justificative exclusiv față de Regulamentul (UE) nr. 848/2018.

Comunicat privind tranzitia la Regulamentul 884 (UE) din 30.05.2018

Politica de tranzitie la Regulamentul 884 (UE) din 30.05.2018

 

Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar