Conferinta finală proiect POSDRU/160/2.1/S/133020

Conferinta finală proiect POSDRU/160/2.1/S/133020 November 23, 2015

In data de 27 Noiembrie 2015, la sediul Mișcării Romane pentru Calitate, strada Părului, nr. 8, Craiova, ora 13:00, va avea loc Conferința de inchidere a proiectului “Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere și plasamente practice”, contract POSDRU/160/2.1/S/133020.

Mișcarea Romană pentru Calitate, in parteneriat cu Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea din Craiova, Universitatea din Piteşti, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, AMADEUS Association – Viena, MAC-Team aisbl – Bruxelles şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov, a implementat proiectul “Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere și plasamente practice”, cu o valoare totală eligibilă de 12,413,092.00 lei, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, in perioada aprilie 2014 – noiembrie 2015.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea unui cadru performant de susținere a studenților in scopul imbunătăţirii tranziției de la școală la viața activă, prin consiliere şi organizare de stagii de practică in companii, inclusiv prin cooperare trans-națională.

Pe termen mediu şi lung, se anticipează că proiectul va contribui la creşterea relevanţei calificării persoanelor asistate faţă de dinamica pieţei muncii, prin experienţa acumulată in cadrul stagiilor de pregătire şi a schimburilor de experienţă, prin acumularea de noi cunostinţe şi competenţe.

Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar