Consulting

SR EN ISO 15189:2007 – Laboratoare medicale. Cerinte particulare pentru calitate si competenta

– furnizeaza cerintele pentru recunoasterea competentei laboratoarelor medicale;

– furnizeaza incredere in laboratoarele medicale, serviciile medicale fiind esentiale pentru ingrijirea pacientilor si, deci, acestea trebuie sa poata respecta necesitatile tuturor pacientilor si a personalului clinic responsabil pentru ingrijirea acestora;

– obtinerea acreditarii RENAR este conditie de participare la contractarea cu CNAS pentru furnizarea de servicii medicale de laborator.
 

Etape consultanta ISO 15189:

 • analiza serviciilor medicale, inclusiv interpretarea rezultatelor;
 • elaborarea documentatiei sistemului calitatii (manual, politici, proceduri de sistem, de pre-examinare, de examinare, de post-examinare, instructiuni de lucru);
 • instruirea personalului implicat in implementarea ISO 15189;
 • implementarea standardului  ISO 15189;
 • asistenta tehnica la validarea metodelor de analiza si estimarea incertitudinii de masurare;
 • efectuarea unui audit intern complet;
 • pregatirea dosarului de acreditare pentru a fi depus la RENAR, Organismul National de Acreditare;
 • asistenta pentru rezolvarea neconformitatilor identificate la auditul de acreditare.


SR EN ISO/CEI 17025:2005 – Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari

– furnizeaza cerintele pe care laboratoarele de incercari si etalonari trebuie sa le indeplineasca pentru a demonstra ca functioneaza conform unui sistem al calitatii, ca sunt competente tehnic si ca sunt capabile sa genereze rezultate valide din punct de vedere tehnic;

– furnizeaza incredere in capabilitatea unui laborator de a efectua incercari sau etalonari, avand certitudinea obtinerii unor rezultate valide;

– obtinerea acreditarii RENAR pentru laboratoarele de incercari si etalonari, respectiv a autorizarii/atestarii BRML pentru laboratoarele de metrologie este conditie de functionare a acestora.

 

Etape consultanta SR EN ISO/CEI 17025:

 • analiza sistemului de organizare si de management existent;
 • elaborarea documentatiei (manualul, politici, descrierea proceselor, proceduri de sistem, administrative, instrumentale, analitice, instructiuni de lucru, formulare);
 • instruirea personalului implicat in implementarea ISO 17025;
 • implementarea standardului ISO 17025;
 • efectuarea unui audit intern complet;
 • asistenta pentru pregatirea auditului de acreditare/autorizare;
 • asistenta pentru rezolvarea neconformitatilor identificate la auditul de acreditare/ autorizare.
Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar