Management Systems Certification

Management Systems Certification

Organismul de certificare sisteme MRC-OCS este o entitate a asociatiei Miscarea Romana Pentru Calitate.

MRC-OCS isi desfasoara activitatea ca organism de terta parte, independent de furnizori si de client, pentru certificarea:
– sistemelor de management al calitatii, in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2008 sau SR EN ISO 9001:2015;

– sistemelor de management de mediu, in conformitate cu cerintele SR EN ISO 14001:2005 sau SR EN ISO 14001:2015;

– sistemelor de management al sanatatii si secutitatii ocupationale (OHSAS), in conformitate cu cerintele SR OHSAS 18001:2008;

– sistemelor de management al sanatatii si securitatii in munca (OHSAS), in conformitate cu cerintele SR ISO 45001: 2018;

– sistemelor de management al sigurantei alimentelor (HACCP) in conformitate cu cerintele SR EN ISO 22000:2005;

– sistemelor de management al sigurantei alimentelor (HACCP) in conformitate cu cerintele SR EN ISO 22000:2019;

 – sistemelor de management al securitatii informatiei (SMSI)  in conformitate cu cerintele SR ISO/CEI 27001:2013;

– sistemelor de management al securitatii informatiei (SMSI) in conformitate cu cerintele SR EN ISO/IEC 27001:2018;

– sisteme de management al energiei (SME) in conformitate cu cerintele SR EN ISO 50001:2011;

– sisteme de management al energiei (SMEn) in conformitate cu cerintele SR EN ISO 50001:2019;

– sisteme de management al calitatii in domeniul dispozitivelor medicale in conformitate cu cerintele SR EN ISO 13485:2016;

– sisteme de management anti-mita in conformitate cu cerintele SR ISO 37001:2017.

MRC-OCS efectueaza evaluarea conformitatii produselor ecologice respectand Regulamentul (CE) 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007, privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice.

MRC-OCS respecta cerintele SR EN ISO/CEI 17021-1:2015SR EN ISO/ CEI 17021-2:2017, SR EN ISO/ CEI 17021-3:2017, SR EN ISO/CEI 17021-10:2018, ISO/TS  22003:2013SR ISO 50003:2015, SR ISO/CEI 27006:2016 si ofera incredere in certificarile pe care le efectueaza asigurand impartialitate si independenta.

MRC-OCS functioneaza pe baza de politici si proceduri nediscriminatorii, astfel incat nu practica nicio forma de discriminare pentru facilitarea sau intarzierea tratarii cererilor de certificare. MRC-OCS isi pune la dispozitia solicitantilor serviciile de certificare.MRC-OCS dispune de personal intern si colaborator suficient, avand studiile, instruirea, cunostintele tehnice si experienta necesare pentru furnizarea serviciilor de certificare.

Personalul MRC-OCS asigura confidentialitatea, obiectivitatea si impartialitatea certificarilor efectuate, actionand in conformitate cu Politica privind impartialitatea, independenta si integritatea organismului de certificare.

MRC-OCS are documentat modul de solutionare a reclamatiilor, apelurilor si contestatiilor primite de la furnizori sau de la alti factori implicati in certificare.

Pentru versiunea veche a websitului
This is default text for notification bar