MISCAREA ROMANA PENTRU CALITATE (MRC)

MIŞCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE (MRC) este o asociație profesională, multidisciplinară, cu scop lucrativ, neguvernamentală şi independentă politic, înfiinţată din anul 1999.

Misiune: Promovarea si dezvoltarea culturii calitatii, oferirea de servicii performante în domeniile pentru care deţine competenţa, la un raport calitate/preţ de nivel european, pentru a veni în întâmpinarea unei categorii cât mai largi de clienti şi a ocupa o poziţie determinantă pe piaţa.

Obiective generale:

- Orientarea sistematică şi continuă către clienţi şi necesităţile acestora;

- Respect şi atitudine de parteneriat faţă de clienti şi subcontractanţi;

- Corectitudine şi transparenţă în activitatea specifică;

- Calitate ridicată a serviciului prestat şi a comunicării;

- Deschidere către nou şi profesionalism;

- Comportament etic şi integritate ale personalului;

- Responsabilitate patrimonială;

- Responsabilitate socială şi pentru mediul înconjurator. 

MIŞCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE are in componenta trei organisme distincte:

  1. MRC OCS – Organismul de Certificare Sisteme, Organism de evaluarea conformitatii in domeniul reglementat
  2. MRC CERT – Organismul de Certificare Persoane   
  3. CRFC - Centrul Regional de Formare Continua

MIŞCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE este Organism notificat, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu numărul NB 2275 și desemnat de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri pentru a evalua conformitatea cu următoarele directive: 

  • Directiva 2004/22/CE Mijloace de măsurare
  • Directiva 2009/23/CE Aparate de cantarit cu functionare neautomata 

MIŞCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE este Organism de certificare și inspecție agricultură ecologică (conform Certificat de aprobare nr. 23/28.12.2012 aprobat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și conform Certificat OIC PE nr. 006/27.11.2012 acreditat de către RENAR).

 

 

 

 


Noutati

Cerintele noi ale standardelor SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015 si auditarea sistemelor de management al calităţii si de mediu ( 14-03-2016 )

Cerintele noi ale standardelor SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015 ( 14-03-2016 )

Cerintele noi ale standardelor SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015 si auditarea Sistemelor de management al calităţii si de mediu conform noilor cerinte ( 05-01-2016 )

Cerintele noi ale standardelor SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015 ( 05-01-2016 )

Tranzitia la standardele SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015 ( 05-01-2016 )

Conferinta finală proiect POSDRU/160/2.1/S/133020 ( 23-11-2015 )

Seminar interregional Craiova ( 19-10-2015 )

Seminar interregional în cadrul Proiectului POSDRU/160/2.1/S/133020 ( 08-05-2015 )

CURS INGINER SISTEME DE SECURITATE ( 16-06-2014 )

CURS PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE ( 16-06-2014 )

CURS TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES ( 16-06-2014 )

Solicitare de oferte pentru servicii de audit financiar ( 08-05-2014 )

Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere și plasamente practice ( 07-05-2014 )